Kostkonsultation

Kostkonsultation ger dig redskap till att skapa en långsiktigt hållbar förändring avseende nya matvanor.
Att ändra matvanor handlar inte bara om kunskap kring vilken mat som är rätt för dig, utan framförallt behöver Du hitta ett personligt upplägg som passar dig i den livsfas och vardag du lever i.
Förutom kostupplägg får du verktyg till att förändra beteende och känslor kopplade till mat och ätande. Vi utgår från att tänka kropp och själ som en helhet.
Med värme,
Jonna
Enstaka konsultation: 600 kr 60 min.
För frågor kontakta: Jonna via mail eller telefon: jonna@yogini.nu, 0709-240559