Yoginis avbokningsregler

Drop-in klasser
Du har rätt att boka av ett drop-in pass fram till 2 timmar innan passet startar.

Individuella konsultationer och behandlingar
Vid individuella konsultationer så som personlig träning, massage och dyl kan du avboka fram till 24 timmar innan bokad tid.

Vid avbokning senare än ovan angivet eller om du helt uteblir från passet utgår full betalning.

Kurser och Workshops

Ångerrätten till våra kurser och workshops är normalt sett 14 dagar, men kan öka vid retreats. Vid sjukdom eller skada som förhindrar dig att gå kursen, behövs läkarintyg för avbokning. Under den begränsade tidsperioden våren 2020 med Corona, kommer vi hålla vissa kurser online för dig som inte kan komma iväg till oss. Oro för smitta gäller alltså inte som giltigt skäl att avboka. Vi hittar en form att gå kursen som passar alla!

Missat kurstillfälle kan endast tas igen
i mån av plats. Kursen du anmäler dig till löper under angiven tidsperiod. Ta kontakt med kursledaren för möjlighet att ta igen.