Rekimaster

Har du gått de två första stegen i Reiki och känner att det börjar bli dags att fördjupa din kunskap och höja din energifrekvens ytterligare - då är det dags för Reiki 3 - Master. Master betyder lärare och efter den här kursen har du fått tillgång till så mycket kunskap att du kan lära ut och initiera andra i Reiki.
Vanligast är dock att man går den här kursen för sin egen personliga, själsliga och andliga utveckling i första hand. Man får initieringen till Master och tillgång till starkare energier att arbeta med både för egen del och för att hjälpa andra.
Här går man in på djupet i Reikin för att verkligen lära känna den på djupet. Det bör påpekas att efter en Reiki Master utbildning är man inte "klar" - tvärtom, det är då man verkligen tagit steget att börja på allvar att växa och utvecklas med Reiki som följeslagare i sitt liv och för att hjälpa andra att lära känna och nå insikt om energimedicin i allmänhet och Reiki i synnerhet.

Kursen innehåller:

- Avancerade Reiki Tekniker - ART: olika metoder för avancerade former av healing, aurarening, ta bort blockeringar av negativ energi, kristallgitter mm.
- Symbolerna som hör till mästargraden
- Initieringar, hur de fungerar och hur man ger andra initieringar
- Boosters för att rena och höja din egen och andras energi
- Att vara Reiki Master och lära ut metoden till andra.

Förkunskaper: Reiki 1 & 2
Kursdatum 2020:
14-15/3
30-31/5
Pris: 2 900 kr inkl. kompendium och fika
Kursledare: Åsa Elvegård, Reiki Master. Läs mer om Åsa på hennes hemsida: www.elvegard.se
Anmälan: till Åsa.
Frågor: Kontakta Åsa via asa@elvegard.se eller ring 070 422 28 74