FokusMeditation - en praktisk kurs i minfulness 

Är du intresserad av självutveckling och vill lära dig att praktisera meditation på egen hand, då är detta kursen för dig. Regelbunden meditation påverkar djupare delar av vår kropp & vårt psyke, vilket troligtvis leder till att du under och efter kursen:

   - Med större lätthet upplever tillstånd som lycka och inre frid

-   Får ökad självinsikt

-    Genomgår din egna unika resa för personlig utveckling

-     Blir mer närvarande i ditt liv

-   Lättare hittar emotionell balans.

Kontinuerlig meditation har även visat sig:

-   minska symtomen av stress & ångest*

-   kunna lindra depression*

-   va behjälpligt vid stressrelaterade tillstånd som PTSD* och arbetsrelaterad stress.

-    Hjälpa mot sömnproblem och öka sömnkvalitén.

-   Kunna stödja personer med beroendeproblematik*

-   Underlätta lugn och koncentration för människor med ADHD.

*Meditation utgör en viktig del att främja hälsa vid ovannämnda tillstånd, dock ersätter inte meditation behandling vid klinisk ångest, depression, PTSD etc. Är du under pågående behandling, eller misstänker att du lider av allvarlig depression/ångest eller kämpar med beroende, rådfråga läkare.

Fokusmeditation är en mindfulness praktik, och denna kurs i fokusmeditation lämpar sig för både dig som nybörjare och dig som erfaren meditatör som vill fördjupa din meditationspraktik.

Jimmy Ek är utbildad meditationsledare, som introducerar, lär ut och hjälper till att fördjupa meditationstekniken hos deltagarna under kursens gång. Vid sex tillfällen kommer vi att gå igenom tre växlar för fokusmeditation. Kursen innefattar:

Introduktion - meditationspraktik anpassad för nybörjare. Vi går igenom andning och meditationsställningar med mera, Tankens och tacksamhetens kraft, Tacksamhet och närvaro, Sinnets scen och fokusträning, Tankar och begär, Surfa på begär. 

I kursen ingår material för att kunna praktisera på egen hand mellan tillfällena.Vi ges chansen att dela med oss av vår resa och upplevelser med varandra. Kursledaren Jimmy fungerar som ett bollplank så att du som deltagare kan hitta ditt sätt att bli en självgående meditatör.

Kursstart: Lördag 14/0 kl 08:30. Varje tillfälle är 2 timmar och erbjuds 6 veckor i följd

Vid frågor kontakta ledaren: Jimmy: 0725432925
Oak_jimmy@hotmail.com

Pris : 3000 kr

RABATT första ggr: 2500 kr 

Boka hela kursen genom att boka första datumet via den Vita Boka Tid knappen